+48 800 003 033

Політика конфіденційності - розсилка

Polityka prywatności - newsletter Łódź

Klauzula informacyjna skierowana do odbiorców newslettera

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest DOCTORPRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 0000988613, posiadająca numery: NIP: 5273016149, REGON: 52290851100000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowana YAKOVENKO OLHA- prokurent, zwana dalej „Administratorem”

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@doctorpro.pl.

Rodzaj przetwarzanych danych:

W celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, przetwarzamy podany przez Państwa w odpowiednim formularzu adres e-mail.

Źródło danych:

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie na wskazany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną, w szczególności w formie newslettera.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o działalności podmiotu leczniczego, ofertach oraz z wiadomościami, służącymi promowaniu działalności leczniczej oraz edukacyjnej DOCTORPRO POLAND oraz naszego wizerunku - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora,

 2. podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty lecznicze, ośrodki badawcze, osoby wykonujące zawody medyczne);

 3. instytucje państwowe, w przypadku, jeżeli wymagają tego wiążące Administratora przepisy prawa;

 4. banki – w celu dokonania rozliczeń;

 5. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do Państwa korespondencji pocztowej;

 6. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi wysyłki korespondencji elektronicznej, podmioty zajmujące się zarządzaniem bazami danych.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie):

Możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Państwa temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,

 • żądania sprostowania danych,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,

 • uzyskania kopii swoich danych,

 • przeniesienia danych osobowych,

 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. 

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: main@doctorpro.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody, lecz jest niezbędne do otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera.

Polityka prywatności:

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas usług medycznych, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem http://www.doctorpro.pl/.

Polityka prywatności - newsletter Wrocław

Klauzula informacyjna skierowana do odbiorców newslettera

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest DOCTORPRO WROCLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001010541, posiadająca numery: NIP: 8992947071, REGON: 524047639, (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@doctorpro.pl.

Rodzaj przetwarzanych danych:

W celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, przetwarzamy podany przez Państwa w odpowiednim formularzu adres e-mail.

Źródło danych:

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie na wskazany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną, w szczególności w formie newslettera.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o działalności podmiotu leczniczego, ofertach oraz z wiadomościami, służącymi promowaniu działalności leczniczej oraz edukacyjnej DOCTORPRO WROCLAW oraz naszego wizerunku - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora,
 2. podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty lecznicze, ośrodki badawcze, osoby wykonujące zawody medyczne);
 3. instytucje państwowe, w przypadku, jeżeli wymagają tego wiążące Administratora przepisy prawa;
 4. banki – w celu dokonania rozliczeń;
 5. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do Państwa korespondencji pocztowej;
 6. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi wysyłki korespondencji elektronicznej, podmioty zajmujące się zarządzaniem bazami danych.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie):

Możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Państwa temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii swoich danych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: main@doctorpro.pl.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody, lecz jest niezbędne do otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera.

Polityka prywatności:

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas usług medycznych, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem http://www.doctorpro.pl/.

Administratorem danych osobowych jest DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi oraz DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies” w celach określonych w Polityce plików cookies, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników (personalizacja).
Kliknij „Akceptuję” jeżeli zgadzasz się na użycie plików „cookies” do celów opisanych w Polityce plików cookies. Możesz również nie wyrazić zgody na użycie plików „cookies”. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
Заповніть форму, і ми зв'яжемося з Вами у найближчий час
Натискаючи на кнопку Відправити Ви даєте згоду на обробку даних, та погоджуєтеся з umowy użytkownika
Перевищено ліміт запитів. Спробуйте через 5 хв.

Pliki cookie - szczegóły

Cookies systemowe
Cookies systemowe są niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji tej strony – formularzy zgłoszeniowych, ocen artykułów itp. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych
Funkcjonalne pliki cookies
Marketingowe pliki cookies